Gred Ujian & Peperiksaan

Tingkatan 1, 2, dan 3Tingkatan 4 dan 5SMA
GRED MARKAH PENCAPAIAN GRED MARKAH  PENCAPAIAN  GRED  MARKAH  PENCAPAIAN 
A 80-100 Cemerlang  A+  90-100  Cemerlang  Mumtaz  90-100  Cemerlang
B 65-79 Terbaik  A  80-89  Cemerlang  Jayyid Jiddan  75-89  Sangat Baik
C 50-64 Kepujian  A-  75-79  Cemerlang  Jaayyid  60-74  Baik
D 40-49 Lulus  B+  70-74  Kepujian  Maqbul  40-59  Lulus
E 1-39 Tidak Menguasai  B  65-69  Kepujian  Rasib  0-39  Tidak Menguasai
TH 0 TH  C+  60-64  Kepujian      
                    C 50-59  Kepujian      
      D 45-49  Lulus      
      E 40-44  Lulus      
      G 1-39  Tidak Menguasai      
      TH 0  TH