Logo beserta maksud

Maksud bagi setiap lambang  yang  terdapat  pada lencana sekolah  tersebut  jelas menepati falsafah  penubuhan SABK di Malaysia dalam  menyebar luas iklim dini, bi'ah hasanah dan mampu mencapai modal insan kamil.

maknalogo